Apibrėžimo normos vienaip ar kitaip apibrėžiamoskategorijos, naudojamos teisės aktuose. Pavyzdžiui, Baudžiamajame kodekse paaiškinamos tokios sąvokos kaip kaltė, alibis, žmogžudystė, Civilinis kodeksas apibūdina kokius įpareigojimus, sutartinius santykius ir tt Paprastai apibrėžimo normos yra atskirose teisės aktų dalyse. Tačiau juos galima rasti pagrindiniuose skyriuose. Leiskite išsamiai aptarti apibrėžimo normas. Straipsnyje taip pat pateikiama šių nuostatų klasifikacija dėl skirtingų priežasčių.

apibrėžimo normos

Pagrindinė informacija

Teisinė norma laikoma neabejotinaelgesio taisyklė. Tai laikoma privaloma visiems asmenims. Nesilaikant šios taisyklės, atsakomybė tenka. Lotynų kalba norma reiškia "tikslus receptas", "mėginys". Po paskelbimo (skelbimo), jis yra apdovanotas valstybinės valdžios prigimtimi. Asmenų, kuriems taikomas jo poveikis, ratas nėra apibrėžtas. Tai apima visus piliečius, organizacijas, valstybines institucijas. Remiantis valstybe, norma yra saugoma jo.

Bendras charakteris

Tai išreiškiama ieškinio plitimuineapibrėžtas dalykų skaičius. Ši norma veikia kaip elgesio modelis. Jame nėra konkretaus adresato, jis nėra skirtas tam tikram asmeniui. Tokiu būdu jis skiriasi, pavyzdžiui, nuo teismo sprendimo. Ši norma skirta tiems subjektams, kurie įeina arba gali dalyvauti ar reguliuoti santykius. Bendrasis bruožas leidžia reguliuoti ne kiekvieną konkretų atvejį, bet apimti visas situacijas, faktus, sąveiką.

Simptomai

Visos normos, apibrėžimai, įskaitant, yradaugkartinis naudojimas. Jų pagrindinis tikslas yra reguliuoti tam tikrą socialinių santykių sritį. Normos yra vienodai privalomos visiems. Pavyzdžiui, Darbo kodekse yra nuostatų, reglamentuojančių visų asmenų, dalyvaujančių darbo santykiuose, sąveika. Normos nustato vienodą reguliavimo dalykų subjektų veiklos pobūdį ir ribas. Visos pozicijos laikomos abstrakčiomis. Tai reiškia, kad normos nėra susijusios su tam tikro dalyko ar riboto skaičiaus asmenų interesais. Ne mažiau svarbus yra ir reprezentacinis privalomas pobūdis. Normos suteikia vienam asmeniui teisę veikti tam tikru būdu ir tuo pačiu pavedimu kitiems daryti tą patį arba susilaikyti nuo jų.

apibrėžimo standarto principai

Struktūra

Normos sudėtis suskirstyta į tris elementus:

 1. Hipotezė (prielaida).
 2. Disponavimas. Jis išreiškia požiūrį į konkretų įvykį.
 3. Sankcija. Tai yra valstybės reakcija į veiksmą, kuris viršija privalomo elgesio modelio ribas.

Klasifikacija

Normų pasidalijimas į kategorijas gali būti atliekamas priklausomai nuo įtakos pobūdžiui visuomenėje. Pagal šį kriterijų išskiriamos šios nuostatos:

 1. Obliging
 2. Draudimas.
 3. Dispositive (leidimas).

Atsižvelgiant į poveikio laipsnį, išskiriamos šios normos:

 1. Būtinas. Jų veiksmai yra privalomi visiems be jokių išimčių.
 2. Dispositive. Jie suteikia teisę pasirinkti.

Klasifikavimas taip pat gali būti atliekamas pagal dalyvavimo socialinės sąveikos reguliavime pobūdį. Remiantis šiais principais išskiriamos šios normos:

 1. Patikrinimas. Jie tiesiogiai nurodo į faktą.
 2. Reguliuojama. Šios nuostatos reglamentuoja vienos ar kitos situacijos elgesio taisykles.
 3. Teisėsauga. Šios nuostatos priimamos siekiant išlaikyti dalykus pagal nustatytas taisykles.

Apibrėžimai - teisinės valstybės principas, turintis nustatantį pobūdį.

konstitucijos apibrėžimo norma

Pagrindinės ypatybės

Apibrėžimo normos turi visas savybes,aprašyta aukščiau. Jie yra abstrakti ir paveikti neapibrėžtą dalykų skaičių. Pagrindinis šių nuostatų uždavinys yra patikslinti teisės aktuose vartojamas sąvokas. Dažniausiai yra Rusijos Federacijos Konstitucijos apibrėžimai. Pagrindiniame įstatyme yra esminių sąvokų ir jų apibrėžimų. Rusijos Federacijos apibrėžimas, minimas 6 str. 1 skyriaus 1 skyrius pasirodo kaip įstatyminė norma. Sąvokų apibrėžimai Konstitucijoje yra visų kitų teisės aktų teisinis pagrindas.

Pagrindinės sritys

Apibrėžimo normos ir recepto normos numato įvykių ir kategorijų formulavimą 3 pagrindinėse socialinės veiklos srityse:

 1. Bendroji pilietybė.
 2. Baudžiamoji
 3. Susijusios su intelektinės nuosavybės apsauga.

Prasmė

Valstybės struktūros pagrindai, kūrimas irvaldžios institucijų, visuomeninių ir politinių asociacijų veikimas, teritorinės savivaldos įgyvendinimas, piliečių ir jų grupių pareigų ir teisių įgyvendinimas nustato principų principus. Sąvokos normos paaiškina šiuos pagrindinius principus visiems santykių dalyviams. Jie sudaro socialinių sąveikų sistemą. Paprasčiausiai apibrėžimai aiškiai ir paprasčiausiai interpretuoja sudėtingas sąvokas.

nustatymo normos Rusijos Federacijos konstitucijoje

Vaidmuo

Reguliavimo srityje ypatingą vietą užimanorminiai ir teisiniai apibrėžimai bei specializuoti veiklos standartai. Pastarieji yra skirti tam tikrų elgesio modelių formavimui. Tačiau jos nustato taisykles, atsižvelgdamos į tam tikros veiklos srities ypatumus. Normatyvinės-teisinės apibrėžtys ir specializuotos normos prisideda prie didesnio konceptualiojo aparato konkretizavimo. Tai, savo ruožtu, suteikia kokybinį poveikį sąveikos raidai visuomenėje. Pagrindinės funkcijos, kurias vykdo normos:

 1. Sudedamoji dalis.
 2. Kognityvinis.
 3. Paaiškinimas.
 4. Reguliuojama.
 5. Informacinis.
 6. Aiškinamasis.

Užtikrinus teisinę kategorijos apsaugą, jie panaikina skirtingų interpretacijų galimybę.

apibrėžimo normos ir recepto normos

Aiškinamųjų nuostatų rūšys

Apibrėžimų klasifikavimas atliekamas įvairiais būdaisbūdai. Dažniausiai pasitaikantis diferencijavimo metodas yra atskyrimas, paremtas supratimu apie skirtingų sąvokų santykį, jų tarpusavio pertvarkymą į vienas kitą. Moksleivyje apibrėžiamos trys apibrėžimų normų grupės:

 1. Doktrinatas. Jie nustato bet kurios teorijos struktūrą.
 2. Praktiškai taikoma. Jie apibrėžimai, kurie sukurti atsižvelgiant į socialinės veiklos procese būtų legalizuoti aktai aukštesnės valdžios, o dabar yra privalomi visiems subjektams.
 3. Teisinis. Jas įsteigia kompetentingos atstovaujamosios (įstatymų leidžiamosios) institucijos. Tokios normos yra įpareigojančios. Savo vietoje, reikšmė, vaidmuo reguliuojant socialinę sąveiką, jie skiriasi nuo pirmojo ir antrojo. Tačiau be to, tarp trijų grupių nėra jokio neprilygstamo skirtumo, nes visi jie yra neatsiejami Rusijos teisinės sistemos elementai.

Atsižvelgiant į atvejus, kai tampa būtina naudoti apibrėžimus, jie yra suskirstyti į:

 1. Dažniausiai naudojamas. Jos visų pirma apima tokias sąvokas kaip "darbuotojas", "darbdavys", "sutartis" ir kt.
 2. Specialus. Šie terminai gali būti vadinami profesionaliais. Ypač jiems gali būti tokia koncepcija kaip "jurisprudencija".
  norminiai teisiniai apibrėžimai ir specializuotos normos

Apibrėžimo normos: pavyzdžiai

Kaip minėta pirmiau, sąvokos yra pateiktosdauguma teisės aktų. Baudžiamajame kodekse paaiškinta nužudymo samprata. Jie pripažįstami kaip sąmoningai sukelia mirtį kitam piliečiui. Baudžiamajame kodekse yra kitų sąvokų paaiškinimai. Pavyzdžiui, jis paaiškina, kad toks nusikaltimas apskritai. Jie vadina pavojingus veiksmus visuomenei, įtraukdami prašymą į kalti baudžiamąją bausmę. Menas. 1 1 skyrius paaiškina Rusijos Federacijos Konstitucijos koncepciją - tai demokratinė federacinė teisė valstybė su respublikinio valdymo forma.

Išvados

Analizuodamas tai, mes galime padaryti išvadątoliau. Apibrėžties normos yra tos, kuriose paaiškinamos pagrindinės sąvokos, vartojamos teisės aktuose, dėl kurių dvigubas aiškinimas yra nepriimtinas. Tai reiškia, kad jų pagrindinė užduotis yra tiksli ir tiksli konkrečios kategorijos ar įvykio apibrėžtis. Bet koks dviprasmiškas sąvokų aiškinimas gali sukelti pažeidimų taikant įstatymus praktikoje. Tai, savo ruožtu, gali sukelti piliečių, juridinių asmenų, valstybės, valstybės institucijų ir kitų subjektų, dalyvaujančių tam tikruose santykiuose, interesų pažeidimus. Nustatymo normos turėtų būti aiškios ne tik įstatymų leidėjui ar valdžios institucijoms, bet ir gyventojams. Šiuo požiūriu sąvokų formuluotėje turi būti kuo paprastesnių, paprastesnių žodžių, kurių prasmę toliau nereikia paaiškinti. Kartu su šiuo apibrėžimu turėtų būti pateikiama kuo išsamesnė kategorijos apibrėžtis. Paaiškinime negali būti jokių skirtumų ar netikslumų.

normatyviniai teisiniai apibrėžimai ir specializuotos veiklos normos

Išvada

Negalima sakyti, kad apibrėžimo normos yrasvarbiausia sistemoje. Tačiau jų svarbą ir vaidmenį sunku pervertinti. Apibrėžtys sukurtos siekiant didesnio teisėkūros aiškumo ir skaidrumo. Ekspertai rekomenduoja prieš skaitant bet kokį aktą išnagrinėti įžanginę (bendrą) dalį. Joje, kaip taisyklė, yra visi terminai, vartojami įstatyme, taip pat apibrėžimai jiems. Dažnai teisės aktuose yra nuorodų į apibrėžimų normas. Tai daroma taip, kad neperkrautų teksto su terminais ir apibrėžtimis. Kai kuriais atvejais šis veiksmas yra pateisinamas, nes yra įstatymų, kuriais daug informacijos ir papildomos informacijos įtraukimo į juos yra netinkama. Kai kurie ekspertai mano, kad piliečiai turi žinoti pagrindines vidaus teisės sistemos egzistavimo normas. Praktiškai tai tikrai gali būti naudinga, ypač tais atvejais, kai tai būtina kreiptis į teismus ar institucijas. Teisiškai raštingas asmuo turi daugiau galimybių ginti savo bylą. Tuo pačiu metu jis gali savarankiškai ginti savo interesus, nenaudodamas advokatų pagalbos. Tačiau kartais vienos žinios apie apibrėžimus nėra pakankamos. Daugeliu atvejų būtina suprasti teisės aktų sudėtingumą, vadovaujantis straipsniais ir jų pakeitimais, suprasti konkretų tam tikrų nuostatų veikimą. Tokiose situacijose, žinoma, be advokato pagalbos negalima.

</ p>