Socialinė institucija yra sistemasocialines normas, ryšius, elgesio taisykles, vaidmenų rinkinį ir socialines vertybes, atitinkančias pagrindinius socialinius poreikius, ir atlieka viešojo gyvenimo reguliuotojų vaidmenį.

Pagrindiniai yra institutai: šeimos ir gamyba, valstybė ir religija, švietimas ir kultūra. Tai yra pagrindinės socialinių institucijų funkcijos.

Reprodukcijos funkcija

Dėl visuomenės buvimo, ši funkcijayra vienas iš svarbiausių. Akivaizdu, kad be nuolatinio gyventojų papildymo visuomenė netrukus nustos egzistavusi. Šeimos institucijos taisyklių kodekse daroma prielaida, kad visuomenės nariai turi jungtis į mažas grupes, vadinamąsias ląsteles ar šeimas. Dėl šios socialinių įstaigų funkcijos, kuriomis remiasi gyventojai. Galų gale, kitaip, visi galėtume ir toliau gyventi socialinėje tvarkoje. Arba jie buvo vieni. Institutai (daugiausia šeimos, valstijos, religijos) reguliuoja santuokinių porų sukūrimo procesus, ištuštinant santuokas, nustatydamos vaiko gimimo vertybes.

Komunikacinės funkcijos

Institucijų pateikta informacija turėtų būtipirmiausia tarp tos pačios institucijos asmenų, taip pat tarp skirtingų socialinių institucijų. Taigi yra komunikacijų, kai skirtingose ​​situacijose socialinės institucijos ir jų funkcijos veikia kaip informacijos platintojai, tada jos vartotojų vaidmenyje.

Transliavimo funkcija

Ši funkcija yra perkelti sukauptą socialinę patirtį. Taip pat galima sakyti, kad tai yra socializacijos funkcija - socialinių normų, vertybių, elgesio taisyklių individo įsisavinimo procesas.

Reguliavimo funkcija

Dėl nustatytų standartų asmuo priimaskatina visuomenės elgesio modelius ir atlieka iš jo tikėtiną vaidmenį. Didžiausia šios socialinės institucijos funkcija yra šeima, švietimas, religija.

Integruota funkcija.

Nuo socialinių institucijų veiklosyra tiesiogiai susijęs su visuomenės normų ir vertybių formavimu, galų gale jie užtikrina visuomenės narių tarpusavio atsakomybę ir tarpusavio priklausomybę. Tai, savo ruožtu, padidina visuomenės sanglaudos ir vientisumo lygį.

Paslėptos funkcijos ir socialinių institucijų disfunkcijos

Be aiškios (tai yraoficialiai pripažintos) yra paslėptos institucijų funkcijos. Jie kyla dėl natūralios institucijų, socialinių grupių ir asmenų tarpusavio sąveikos. Pavyzdžiui, vartojimo institucija taip pat gali atlikti prestižo nustatymo funkciją. Švietimo institutas diktuoja socialinę nelygybę. Religijos institucija gali būti naudojama kaip būdas pritraukti lėšų iš asmenų.

Kai neatitinka aiškios ir paslėptosfunkcijos tampa pernelyg didelės, yra netinkamo veikimo ar net lygiagrečių institucijų formavimo pavojus: sektos, nusikalstamos struktūros, šešėlinė ekonomika ir kt.

Be to, yra toks dalykas kaipsocialinių institucijų disfunkcija - tai yra jų atsisakymas funkcionuoti, vertybių dviprasmiškumas, statusai ir vaidmenys. Tai įmanoma dėl institucijų personalizavimo, kai jų darbas pradeda paklusti ne objektyviems įstatymams ir visuomenės poreikiams, bet prisitaiko prie tam tikrų grupių ar individų poreikių. Ryškus religinės institucijos disfunkcijos pavyzdys yra kryžiaus žygiai.

Norėdami ištaisyti disfunkciją, būtina visiškai pakeisti socialinę instituciją arba sukurti naują, kuri atitiktų būtiną visuomenės poreikį.

</ p>