Įmonės rinkodaros aplinka yra derinysįvairūs veikėjai ir jėgos, vykdantys savo veiklą už organizacijos ribų, ir įtakoti valdymo bei rinkodaros paslaugų gebėjimus, kad būtų galima sėkmingai bendrauti su potencialiais klientais.

Labai kintanti, rinkodaros aplinkaįmonė reikšmingai įtakoja įmonės pragyvenimo šaltinius, nepriklausomai nuo veiklos apimties. Pasikeitimai negali būti vadinami sklandžiai ar nuspėjami. Jie gali duoti didelių staigmenų. Pasakyk man, ar naftos kompanijų atstovai sako, kad 70-tieji metai tikimasi, kad per tokį trumpalaikę perspektyvą bus pigių energijos išteklių eros pabaiga? Kiek valdymo įmonių laukė kūdikių bumo pabaigos ir keitė mažmeninės prekybos taisykles? Kokie automobilių gamintojai artimiausiu metu numatė tokį poveikį vartotojų valdymo sprendimams?

Šiuo požiūriu įmonės turėtų atidžiai stebėti aplinkos pokyčius, taikydamos tai kaip rinkodaros tyrimų rinkinį ir visas galimybes gauti operatyvinę informaciją.

Įmonės marketingo aplinka yra padalinta įvidiniai ir išoriniai komponentai. Vidinė aplinka yra veiksniai, tiesiogiai įtakojantys organizacijos veiklą, jos klientų aptarnavimo potencialą. Žaliavos tiekėjai, rinkodaros agentūros, klientai, kontaktinė auditorija ir konkurentai yra vidinė rinkodaros aplinkos dalis.

Nes niekas nėra paslaptis, kad tikslasverslumas - pelnas. Šiuo atžvilgiu marketingo departamento uždavinys yra užtikrinti tų prekių, kurios yra patraukli kalbant apie tikslinių klientų gamybą. Tačiau stabilaus pelno gavimas taip pat priklauso nuo kitų vienetų veiklos, sąveikos su įmonės vidine aplinka. Kiekvienas vidaus aplinkos faktorius gali reikšmingai paveikti įmonę. Paimkime keletą.

Tiekėjai - tai organizacijosteikti išteklius prekių gamybai, taip pat paslaugų teikimui. Jie rimtai veikia rinkodaros veiklą. Pvz., Žaliavų kainos padidėjimas padidins produktų kainas, o jų nepakankamas skaičius sutrukdys parduoti produktus įmonėje.

Konkurentai turi labai didelę įtakąorganizacijos rinkodaros veiksmai. Jie verčia įmonę stebėti konkurentų veiksmus ir laiku imtis rinkodaros priemonių, kad išlaikytų konkurencinę padėtį rinkoje.

Išorinė aplinka apima platesnius veiksnius,kurie turi įtakos vidinei aplinkai. Tai apima gamtos, demografijos, politinio, ekonominio, techninio ir kultūrinio pobūdžio veiksnius.

Pavyzdžiui, demografinė aplinka daro didelį poveikį visiems verslo procesams. Demografiniai veiksniai:

- gyventojų skaičiaus augimas;

- vaisingumo lygis;

- gyventojų amžius;

- šeimos sudėtis;

- gyventojų migracija;

- gyventojų išsilavinimo lygis;

- gyventojų užimtumas ir kt.

Akivaizdu, kad šiandienos sąlygomisįmonės gerovė priklauso ne tik nuo konkurencingos rinkodaros strategijų, kurias taiko skirtingos organizacijos, ypač dėl produktų pardavimo rinkoje politikoje, opozicijos. Įmonės sėkmė priklauso ir nuo įvykių rinkodaros srityje. Įmonės rinkodaros aplinką sudaro nekontroliuojamų veiksnių rinkinys, atsižvelgiant į tai, kuris yra būtinas rinkodaros veiklos rinkiniui.

</ p>